Eesti Kutsehaigete Liit (EKHL) on mittetulundusühing, mis tegutseb avalikes huvides sotsiaal- ning kultuurivaldkondades, ühendades vaba tahte alusel kutsehaigete ühinguid ja teisi juriidilisi isikuid, kelle tegevusvaldkonnaks on töö töökeskkonna ohutegurite tõttu tervisekahjustuse saanud ja puudega isikuid (sihtgrupp).

Kutsehaigete Liidu põhieesmärk on sihtgrupi õiguste kaitsmine, elukvaliteedi parandamine, informeerimine ja sihtgruppi puudutavate poliitikate kujundamise protsessis osalemine.

Eesmärgi saavutamiseks teeb Liit koostööd Eesti Vabariigi riigivõimu- ning -valitsusorganitega.

EKHL korraldab üle-eestilisi koolitusi – teabe- ja infopäevi. Meie sündmuseid on rahastanud Eesti Puuetega Inimeste FondEV Sotsiaalministeerium ja ühingud osavõtjate omaosaluse kaudu.