Kahjuhüvitise saaja õigused ja kohustused

Kahjuhüvitise saaja õigused ja kohustused kutsehaiguse või tööõnnetuse tõttu saadud tervisekahjustusega seoses:

ÕIGUSED

 1. Õigus hüvitisele, kui:
  • Sissetulek on vähenenud või puudub
  • Asutus on eiranud tööohutuse nõudeid
  • Tööandja on õigusjärglaseta likvideeritud
 2. Õigus tulumaksuvabastusele:
  • Tööealisel maksuvaba tulu aastas 654 eurot (2023)
  • Vanaduspensionieas (1958 a ja varem sündinud) maksuvaba tulu aastas 704 eurot (2023)
 3. Õigus lisakulutuste hüvitamisele:
  • Lisakulutused kuuluvad hüvitamisele perearsti/raviarsti või ekspertarst arvamuse ja kuludokumentide alusel

Hüvitamisele kuuluvad lisakulutused on:

 • Retseptiravimid
 • Sõidukulud raviasutusse ja tagasi
 • Abivahendid
 • Kompleksne statsionaarne taastusravi või ambulatoorne taastusravi
 • Kulutused kõrvalisele hooldusele.

Lisakulutuste vajadust hinnatakse iga kahjuhüvise saaja diagnoosist ja sellest tingitud kaebustest lähtuvalt.

KOHUSTUSED

 1. Tööandja teavitamine kutsehaiguse diagnoosimisest;
 2. Töötamise lõpetamine või koormuse vähendamine (osaline tööaeg) tervistkahjustaval
  töökohal;
 3. Hüvitise nõue esitada 3 aasta jooksul arvates kahju tekkimisest
 4. Tööealisel töövõime hindamise läbimine Töötukassas
 5. Töövõimekao ulatuse hindamine Sotsiaalkindlustusametis avalduse alusel
 6. Tööandja teavitamine vastavalt lepingus või kohtuotsuses välja toodud asjaoludest,
  • sh palgatõendite esitamine töötamise korral;
  • isakulutuste nõude korral kuludokument ja arstitõend kulutuste vajaduse kohta.