Teave EKL-i juhatuse viimastest otsustest

Kutsehaigete Liidu juhatuse koosolekul otsustati:

1)     Tuleb üle vaadata kõikidel ühingutel oma kodulehe andmed ja muuta või teatada muudatustest 22. oktoobriks,kuna tegemisel on uus Kutsehaigete Liidu infovoldik.

2)     Pärnu ürituse, mis toimub kahes vahetuses 05.-07.detsembrini ja 07.-09.detsembrini osavõtjate arvu kinnitus koos nimekirjadega ja raha ülekanded teha 15.novembriks 2016.a. Ülekanded teha Kutsehaigete Liidu arveldusarve numbrile EE141010220094664015.

3)     Osalustasu ühingute juhatuse liikmetele on 21+1 =22 eurot ja teistele osavõtjatele 72+1=73 eurot. 1 euro on omaosalustasu muusikalise ürituse eest, mis otsustati liidu volikogu koosolekul 01.juulil Tartus.

4) Järgmine üritus Pärnu Viikingis toimub 2017 aastal järgmistel aegadel:

06.-08.märts

08.-10.märts

13.-15.märts

15.-17.märts

Palun teavitage kutsehaigeid. Osavõtjate arvud kinnitatakse 06.detsembril Kutsehaigete Liidu volikogu koosolekul.

Kõike head!

Tiina Kink