Tulumaksuvabastuse muudatused 01.jaanuarist 2023.a.

2023. aastal on üldine maksuvaba tulu kuni 654 eurot ja see väheneb inimese sissetuleku kasvades. Maksuvaba tulu vanaduspensionieas on aga kindel summa – 704 eurot ja see ei sõltu inimese sissetuleku suurusest. Maksuvaba tulu vanaduspensionieas arvestab automaatselt Sotsiaalkindlustusamet inimese vanaduspensionile. Kui pension jääb alla tulumaksuvaba summa, siis inimese avalduse alusel arvestab tööandja kasutamata ülejäägi ka töötasule või muudele tuludele.

704 eurone maksuvaba tulu kehtib ka neile, kes:

  • on vanaduspensionieas, aga otsustanud pensionile jäämise edasi lükata.
  • jõuavad vanaduspensioniikka 2023. aasta jooksul.
  • Vanaduspensioniiga sõltub inimese sünniaastast. Kui inimene on sündinud:
  • 1958. aastal, siis on tema vanaduspensioniiga 64 aastat ja 3 kuud
  • 1959. aastal, siis 64 aastat ja 6 kuud
  • 1960. aastal, siis 64 aastat ja 9 kuud
  • 1961. aastal, siis 65 aastat

Maksuvaba tulu rakendatakse terve aasta eest ka juhul, kui inimene jõuab vanaduspensioniikka aasta jooksul.

Pensionäridele, kes pole vanaduspensioni eas (nt eripensioni saajad), jääb kehtima senine maksuvaba tulu süsteem.