Töökeskkonna teabepäeva esitlused

28.04.2015 Tallinnas toimunud Töökeskkonna teabepäeva ettekanded Eva Põldis (EV Sotsiaalministeerium)  Eesti Kindlustusseltside Liit (M Jesse) Annika Küüdorf, töötervishoiuarst (Töökeskkonna Haldus OÜ Küüdorf)  Priit Siitan Tallinna Tehnikakõrgkool (raudteetehnika õppetooli hoidja, õppeaine „Tööõigus, tööohutus ja töötervishoid lektor).